המרגיע הלאומי

אני מקים חמ"ל מתנדבים מהבית, לתמיכה באוכלוסייה

קהילת מתנדבים טלפוניים

/ פייסבוקים

/ וואטסאפיסטים

שיהיו להם כ 20 כלים

לתמיכה באנשים בשעת המשבר.

מי בעניין?

לשלוח לי "כן" במייל ל eran@158.co.il

או לשלוח "כן" בוואטס אפ