מגדר

הבעיה

  • לא יכול להיות שנשים, באותו תפקיד, יקבלו שכר מופחת מזה של גברים, במידה של עד 30% לעתים
  • בכל הנהלה, של כל גוף, אין מספיק נשים בהנהלה. יש העדפה של 70% או 80% לגברים, בעמדות ניהול וקבלת החלטות.
  • לא יכול להיות שיש כנסים מקצועיים של ענף, ומתוך 10 נואמים, 7 הם גברים.

מטרות

  • אנו נפעל ככל יכולתנו, לתיקון אי האיזון, ואפליה של נשים במקומות עבודה ובעמדות של קבלת החלטות

אקטיביזם

  1. אנו נתמוך בשירותי משרד, ומימון, של קמפיינים/פעילויות, למען השוואת שכר של נשים וגברים במקומות עבודה.
  2. אנו נעזור בהשגת ייצוג משפטי ככל שנוכל, במקרים שדורשים התערבות משפטית.
  3. אנו נרים דגל, במקרים שבהם יש העדפת מקבלי החלטות גברים וחוסר איזון בין גברים לנשים בקבוצה המחליטה.
  4. אנו נרצה באירועים של שלטון מקומי, עיריות, ומשרדי ממשלה, גם כשאין מימון – בהתנדבות, להרצאות שתומכות במגדר הנשי ובהעצמה נשית.
  5. אנו נדבר על זה בהרצאות לקהל של 400,000 מודרכים שאותם אנו פוגשים בהרצאות. נשים את זה על השולחן. נקרא להנהלות לעשות צעדים! נאיר בכוונה, את חוכמת קבלת ההחלטות של נשים, וזכותן המלאה לכהן בתפקידים. נעשה זאת מול מנהלים עובדים וצוותי המגדר. כדי שהקריאה תקבל תהודה גם אחרי אירוע.

לקבלת עזרה:

משרד התלהבות BT יועצים 09-950-9451