דברים טובים במדינה

בתחבורה

 • כביש 6
 • כביש 531
 • הכבישים בכניסה לבית שמש
 • הניסיון לפתוח עוד תחנות רכבת. בינתיים אין הסכמי שכר טובים עם האנשים כנראה, אבל ים תחנות נפתחו. זה לא בטל
 • בלי זה היינו נוסעים שעה יותר
 • רכבת קלה. קשה עכשיו – יהיה יותר טוב אחרי זה
 • גשרים מדהימים (ירושליים, גרנד קניון) ומנהרות מדהימות (ירושלים, חיפה)

בביטוח לאומי

 • יותר עמדות שירות טלפוניות, לקבלת שירות מהיר
 • גיוס של אלפי מתנדבים, לעזרה במילוי טפסים למבוגרים
 • קצבאות לצרכים מיוחדים, עד 2,500 שח לחודש!
 • עזרה למגדר נשי ושוויון מגדרי – השקעה כספית גדולה בנושא

בבריאות

 • אקרדיטציה – תהליך תקינה לבתי החולים להקטנת זיהומים, נפילות, ושירות יותר טוב! (רוב האוכלוסיה כלל לא מכיר מאמצי על שעושים בתחום הזה)
 • הכשרת עובדי סיעוד ורף מקצועי שמפותח על ידי קבוצות מתנדבים לקביעת הצטיינות גבוהה יותר בעתיד
 • הכשרות שירות לאלפים של נותני שירות בבתי החולים
 • הכשרות שירות לאלפים של נותני שירות בקופות החולים
 • מתן מעבר קל יותר בין קופות החולים ללקוחות, ככלי לתחרות שירות ביניהן
 • פתיחת השוק לרפואה פרטית כהעלאת תקן שירות לכלל הענף (ומחירים)
 • מכבי שלי לדוגמא: פעם סתימות וכתר היו 5,000 עד 15,000 שקלים. היום אפשר להשיג איכות טובה, בהרבה פחות כסף. לפעמים סכומים ממש קטנים.

במשרד הפנים

 • דיגיטל, תקשורת מייל / מחשב, שעוזרת הרבה בתורים ושאלות ומסמכים

בחינוך

 • מסלולי חינוך מיוחדים למתקשים
 • כיתות רגשיות, וכיתות לכל צורך מיוחד
 • מאמץ ענק לשילוב צרכים מיוחדים, למרות המורכבות של הנושא
 • מאמץ ענק לערב הורים! למרות מורכבות של הנושא
 • התמודדות ענקית, עם התנהגות תלמידים, שהרבה יותר קשה למקד אותם בעת הזו

בצה"ל

 • גישה – שינוי שם וגישה מ"שלישות" – ל "משאבי אנוש" (בקושי אנשים יודעים על זה)
 • שירות – מהפכת שירות. צה"ל משדרג את השירות שלו לקצינים, נגדים, מילואימנקים, ולילדים מלש"בים שלנו
 • גאוות היחידה של כולם – עולה! הנתינה
  האנשים שמוכנים לתת למען המדינה
 • פחות פיקודיות מעליבה!  
  הרבה פחות! הרבה יותר אנושיות! ההתאכזרות של פעם כמעט ולא קיימת. יחס אנושי פי 1,000 מבעבר